REGISTRAČNÍ SYSTÉM NA VÝSTAVY POTKANŮ V ČR

Pro registraci na výstavu je nutné se přihlásit (vytvořit uživatelský účet).

Po přihlášení se objeví seznam budoucích výstav.

Registrační systém byl vytvořen 1. 3. 2013 a slouží k přihlašování potkanů na výstavy.

Vaše osobní údaje nebudou nikde zveřejňované (vyjma Vašeho jména, popř. názvu ChS ve výstavním katalogu) a slouží pouze pro potřeby pořadatele výstavy (zasílání výstavních informací emailem, telefonické spojení v případě nedorazení na výstavu včas, atd.).

Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem zaručujícím soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.).

ZADÁVÁNÍ FALEŠNÝCH NEBO NEPRAVDIVÝCH ÚDAJU O POTKANECH JE DŮVODEM PRO JEJICH DISKVALIFIKACI